Maquinària

MAQUINÀRIA

CISALLA

CAMIÓ

PREMSA DE FERRO I COTXES

GRUA GIRATÒRIA

FURGONETA

COMPACTADOR DE PAPER I CARTRÓ

CARRETILLA ELEVADORA

PREMSA DE CARTRÓ