Materials

MATERIALS

Ferralles fèrriques

 • Ferro
 • Xapajo
 • Encenalls (viruta) de ferro
 • Ferro colat
 • Ferralla industrial

Ferralles no fèrriques

 • Metalls
 • Aluminis
 • Plom
 • Coures
 • Coure amb PVC
 • Acers inoxidables
 • Motors elèctrics
 • Calderins
 • Zinc
 • Calamina
 • Bronze
 • Tares

Cartró i paper

Bateries

RAEES

 • Neveres
 • Cuines
 • Rentadores
 • Electrodomèstics en general

 

 

ELS MATERIALS ES VALORITZEN SEGONS EL PREU DE MERCAT